طراحی پاسگاه نیروی انتظامی انار(3100مترمربع)

کارفرما:راه و شهرسازی _ سال99

طراحی پاسگاه نیروی انتظامی سیرچ (1668مترمربع)

کارفرما:راه و شهرسازی _ سال99

طراحی کلینیک زیدآباد سیرجان(1500مترمربع)

کارفرما:دانشکده علوم پزشکی سیرجان _ سال99

طراحی سوله بحران بیمارستان امام رضا (ع) (1716مترمربع)

کارفرما:دانشکده علوم پزشکی سیرجان _ سال99

طراحی داروخانه و کلینیک درمانی هلال احمر(3280مترمربع)

کارفرما:هلال احمر _ سال98

طراحی ستاد نیروی انتظامی شهرستان شهربابک (500مترمربع)

کارفرما:نیروی انتظامی _ سال97

طراحی پاسگاه نیروی انتظامی شهرستان زرند (935متر مربع)

کارفرما:نیروی انتظامی _سال96

طراحی ساختمان اداری هلال احمر بافت (1707مترمربع)

کارفرما:هلال احمر _ سال 96

طراحی ساختمان اداری هلال احمر شهرستان فهرج(628متر مربع)

کارفرما:هلال احمر _سال96

طراحی مرکز شبانه روزی شهرستان شهربابک(820مترمربع)

کارفرما:علوم پزشکی _ سال 94

طراحی مرکزشبانه روزی تسهیلات زایمانی شهرستان گلبافت(1052مترمربع)

کارفرما:علوم پزشکی _ سال94