تماس

تلفن دفتر مرکزی : 32454479-034

تلفن دفتر سیستان و بلوچستان : 09155457710

همراه  مدیر عامل :09131406197

آدرس دفتر مرکزی

کرمان، خیابان استقلال، کوچه 2، جنوبی1، غربی3، پلاک 15-کدپستی:7617798433

آدرس دفتر سیستان و بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان،شهرستان چابهار،خیابان خیام،کوچه خیام 1-کدپستی:9971646563

فکس

034-32472209

ایمیل

farateyf@gmail.com

ساعات کاری

شــــــنبه …………….7:30صبح تا 1:30بعدازظهر
یکــــشنبه ……………7:30صبح تا 1:30بعدازظهر
دوشــــنبه ……………7:30صبح تا 1:30بعدازظهر
سه شـــنبه …………..7:30صبح تا 1:30بعدازظهر
چهارشـــنبه ………… 7:30صبح تا 1:30بعدازظهر
پنجــشــنبه ………….7:30صبح تا 1:30بعدازظهر

جهت ها

کرمان، خیابان استقلال، کوچه 2، جنوبی1، غربی3، پلاک 15

فرم ارتباط

ارسال پیام