شهرداری کرمان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی کرمان

هلال احمرکرمان

ستاد فرماندهی نیروی انتظامی کرمان

اداره راه و شهرسازی کرمان

دانشگاه صنعتی سیرجان

پایانه راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کرمان

 اداره برق شمال استان کرمان

اداره نوسازی مدارس استان کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

شرکت گاز استان کرمان

دانشکده علوم پزشکی سیرجان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی جیرفت