هیات مدیره

 

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولد
علیرضا عزیزی زاده محمد 7163 1366
سوابق تحصیلی مقطع رشته گرایش دانشگاه
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک آزاد کرمان

 

سوابق کاری

اجرایی

تخصصی

 

 

1-  مدیر کنترل کارخانه کک سازی طبس

2- مدیر فنی شرکت پارسیان سیستم

3- عضو گروه طراحی تاسیسات برقی شرکت مهندسین مشاور فراطیف آگرین

4- طراحی و نظارت سیستم های الکترونیکی ساختمان های مسکونی و تجاری